Dünyanın 8 anahtar markasından biri olabilmeyi 60 yılı aşan kalite odaklılığımıza borçluyuz. Kurum ve marka kültürümüzün ayrılmaz parçası olarak içselleştirdiğimiz kalite politikamızı en güncel gelişme ve yeniliklere uyumlu olarak yürütüyor ve gerektiğinde güncelliyoruz.

Toper kalite politikası

Uygunluk kurallarımız

Yönetim ve üretim süreçlerimizde ulusal ve uluslararası tüm yasal mevzuat ve düzenlemelere daima uyuyoruz
Alanımıza ilişkin tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapıyoruz
Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak için en güncel yenilik ve standartlara uyum sağlıyoruz

Müşteri odaklılığımız

Alanımızdaki tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeleri güncel olarak izleyip müşterilerimizin yararlanmasını sağlıyoruz
Tam zamanında ve en yeni standartlara uygun üretim yapıyoruz
Mümkün olan en kaliteli ürünleri optimum fiyatla sunuyoruz
Servis ve satış sonrası hizmetlerimizi kesintisiz ve sürdürülebilir tutuyor, güncel teknoloji ve ilerlemeleri müşteri hizmetlerimize ekliyoruz.

Ekibimize bakış açımız

Ekibimizin iş ortamındaki sağlık ve güvenliğine en yüksek önemi veriyor, bütün ulusal ve uluslararası mevzuata uygun güvenli çalışma ortamı sağlıyoruz
Güncel eğitimlerle ekibimizin yetkinliğini geliştiriyoruz

Kalite sistemimiz

Kalite yönetimimizi güncel gereklere uygun olarak sürekli geliştiriyor ve iyileştiriyoruz
Ekibimizdeki her bireyin kalite politikamızı sahiplenerek uygulamasını sağlıyoruz
Varlık ve gelişimimizi sürdürülebilir kılacak kalite programları uyguluyoruz
Tavizsiz kalite yönetimimiz sayesinde üstün ürünleri optimum fiyatla sunarak global pazarda yüksek rekabet gücü elde ediyoruz

Çevrecilik anlayışımız

Bütün üretim ve tedarik süreçlerinde ulusal ve uluslararası çevre standart ve sınırlamalarına tam uyum sağlıyoruz

AR-GE ve verimlilik odağımız

  • Bütün üretim girdilerimizi çok verimli kullanıyoruz
  • Üretimde ve son üründe en yüksek performansı elde edebilecek en iyi tedarik yönetimini sağlıyoruz
  • Üniversite-sanayi işbirliği sağlayabilecek alanlar açıyor, uygun projelerde işbirliği yapıyoruz
  • AR-GE faaliyetlerine verdiğimiz önemi kurum değerimiz sayıyor ve geliştiriyoruz
  • AR-GE için düzenli kaynak sağlıyor ve kaynaklarımızı geliştiriyoruz