Kahvenin kurutulması, çekirdeklerin meyveden ayrılması

05 Nisan 2019 Cuma


Olgunlaşmış kırmızı kahve meyveleri toplandıktan sonra kurutulur ve yeşil çekirdek meyveden ayrılır. Bu işlem için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Yöntemlerin farklılığı kahve tarlasının büyüklüğüne, üretici yapısına ve bölge iklim koşullarına bağlıdır.

Güneşte kurutma, kahveye etkileri

Olgunlaşmış kırmızı kahve meyvelerinin kabuklarıyla birlikte ağaç üzerinde, tarlalarda veya özel bantlar üzerinde kurutulması yöntemidir.

Kurutmanın tamamlanması iklim şartlarına göre haftalar sürer. Kahve meyveleri kuru- yunca makineyle yeşil çekirdekler ayrılır.

Sonucunda yıkama yöntemine göre daha az asidik, daha yoğun ve daha sert tadda kah- veler üretilir.

Islak kurutma, kahveye etkileri

Olgunlaşmış kırmızı kahve meyvelerinin bir dizi işlem sonucu kurutulmasıdır.

Bunlar sırası ile:

1. Üst meyve (kırmızı veya sarı) kısmını soymak için meyvenin hamur haline getirilmesi,

2. Yapışkan meyve tabakanın mayalanma ya da mekanik işlemle ayrılması,

3. Yumuşamış meyveyi çıkarmak için çekirdeğin yıkanması,

4. Çekirdeklerin parşömenleriyle birlikte kurutulmasıdır.

Kurutma süresi makineyle 1 ya da 2 gün, güneş altında 3 ile 16 gün arasındadır. 

Yıkanmış işleme metodu doğal olanlara göre daha temiz, daha asidik, daha tutarlı ve genel olarak daha pahalı kahve üretir. Bu tarz kahveler ayrıca daha yoğun olup, daha agresif bir kavurma gerektirirler.

Yarı ıslak kurutma, kahveye etkileri

Bu işlemde kahve meyvesi hamur haline getirilerek soyulur ve zamklı katmanıyla birlikte el değmeden kurumaya bırakılır. Bu metotla diğer geleneksel yöntemlere göre daha tatlı ve temiz bir kahve elde edilir.

Yarı ıslak kurutmadaki doğal işlemlerde, ıslak kurutmaya göre çok daha az miktarda su gerekeceğinden bu yöntem daha çok kurak bölgelerde tercih edilir. Yarı ıslak kurutmay- la doğal işlenmiş kahveler kavurma işlemi sırasında daha kolay kavrulacağından, daha düşük ısı ve gaz ayarı gerektirir.


Tüm Blog Yazıları