Yeşil kahvenin sınıflandırılması

16 Mayıs 2019 Perşembe


Yeşil kahve üretildiği coğrafyaya, tane büyüklüğüne, toplama biçimine, kurutma yöntemine ve tad profiline göre sınıflandırılmaktadır. Tüm bu sınıflandırmalar kahvenin kalitesini ve fiyatını etkilemektedir.

Üretildiği coğrafyaya göre

Kahvenin üretildiği ülke, iklimi, tarlanın bulunduğu rakım, tarlanın yapısı kahvenin kalitesi üzerinde büyük etki yapar.

Tane büyüklüğüne göre

Aynı tür ağaçtan, aynı bölge, aynı tarla ve mevsimde üretilen yeşil kahve taneleri özel eleme sistemleri ile boyutlarına ayrılır. Bu, genellikle tane olarak satılan kavrulmuş kahveler için çok önemli bir sınıflandırmadır. Kahvenin tane büyüklüğü satış sırasında alıcıyı etkileyen bir özelliktir.

Toplama yöntemine göre

Kahvenin toplanma şekli kahve kalitesini etkileyen bir başka önemli husustur.

Bir tarlada hasat sırasında makine ile toplanan yeşil kahvenin içinde yeterince olgunlaşmış yeşil kahve ile tam olgunlaşmamış kahve çekirdekleri birlikte bulunacaktır.

Elle toplanan kahvelerde ise özellikle olgunlaşmış taneler toplanır. Bu da çekirdek kalitesinin yüksek olmasını ve üstün nitelikli bir kahve içim kalitesinin oluşmasını sağlar.

Kurutma yöntemine göre

Kurutma yöntemi kahvenin özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Nitelikli kahve için kurutma tipinin mutlaka bilinmesi gerekir.

Çekirdeklerin meyve ile kurutulmaları, çekirdeği ayırırken meyvenin ezilmesi, fermantasyon türü ve süresi, iklim şartlarına göre kurutma süreleri kahvenin kalitesini ve aromasını etkiler.

Tad profiline göre

Aynı tarlada yetişen kahve meyvelerinin, hasat zamanının değişmesi bile kahvenin tad profilini etkiler.

Tarla sahipleri tarafından yapılan tadım işlemi sonucu kahve tadım profilinin bilinmesi kahve fiyatını etkiler. Yeşil kahvenin üretildiği yerdeki tadım profilini bilmek kahveyi kullanacak kavurma firmalarının ürünü tercih etmelerini, ürün seçerken karar vermelerini kolaylaştırır. Tadım profili bilinmeyen yeşil kahve her zaman sürprizler oluşturabilir.


Tüm Blog Yazıları