Isıtma sistemine göre kahve kavurma makineleri

24 Nisan 2019 Çarşamba


Direkt ısı transferli kahve kavurma makineleri

Direkt ısı transferli kahve kavurma makinelerinin ısıtıcıları likit gaz, doğal gaz veya elektrikle ısıtma yapabilir.

Gazlı ısıtıcılarda ateş hem kazanı hem de kazanın içerisine çekilen havayı ısıtır. Sıcak hava fan yardımıyla kazan içinden emilir ve kazan içinde dönen çekirdekler arasından geçer.

Kazandaki yeşil kahve sıcak kazanın iç duvarıyla temas eder ve dokunma (kondüksiyon) yöntemiyle aldığı ısı sayesinde kavrulur. Kazan içinde bulunan özel karıştırıcı paletler ısının kahve çekirdekleri arasında homojen transferini sağlar.

Kazan içindeki kahvenin kavrulması numune kaşığı, numune camı ve sıcaklık kontrol sistemleri ile kontrol edilir.

Kavurma işlemi tamamlandığında istenilen kalitede kavrulmuş olan kahve çekirdekleri operatör komutuyla veya otomatik kontrol sistemleri ile soğutma bölümüne alınır ve çok hızlı şekilde soğutulur.

Bu tip makinelerde fan, kazan içindeki sıcak havanın yanısıra aromatik gazları, su buharını ve kahvenin dış kabuğunu da (kepek) emer.

Fan tarafından sıcak hava ile taşınarak emilen kepekler toz odasına gelir ve burada tutulur. Sıcak hava ise bacayla bina dışına atılır.

Bazı ülkelerdeki çevre normları uyarınca, sıcak hava içinde kalan küçük tozlar ve aromatik gazlar bir yakıcıyla (afterburner) yok edilir ve çevre normlarına uygun hale getirilmiş sıcak hava bina dışına çıkar.

En iyi kazanlı kavurucularda çift katlı kazanlar kullanılır. Bu tip kazanlarda her iki kat arasında belli bir boşluk vardır. Çift katlı kazanlarda dıştaki kazan ateşle direkt temas ederken, içteki kazan dıştakine oranla daha soğuk kalır.

Bu tür kavurucular, dokunma (kondüksiyon) yoluyla yapılan ısı aktarımını azaltarak, çekirdeğin aşırı kavrulmasını, dışarıya kaçma- sını ve ısıya direkt maruz kalmasını önler.

Avantajları

Makine ve kazan kısa sürede ısınır. Yakıt tüketimi düşük, kullanımı kolaydır. Sisteme sürekli temiz hava emilerek ısıtıldığı ve kullanıldığı için daha temiz bir kavurma ortamı sağlanır.

Sıcak hava, kavurma işleminin ilk birkaç dakikası boyunca kondüksiyon transferini destekleyerek kazanı etkili bir sıcaklık deposu haline getirir.

Kurulum maliyetleri daha düşüktür.

Dezavantajları

Metal kazanın aşırı ısınması çekirdek yüzeyinde yanık noktalar oluşmasına neden olabilir.

Sıcak hava dolaşımlı makineler

Sıcak hava dolaşımlı kazanlı kahve kavurma makinelerinde sıcak hava makine bünyesinde veya makine dışında bir yanma odasında oluşturulur.

Bu tasarımda kazanın ateşle direkt teması yoktur. Çekirdeğin yüzeyinin yanma riskini azdır. Bunun dışındaki tüm çalışma sistemi aynen direkt transferli kazanlı kahve kavurma makinesi gibidir.

Avantajları

Makine ve kazan daha geç sürede ısınır. Gün içinde birçok kez kahve kavrulursa yakıt tüketimi düşer. Kullanımı kolaydır. Sistem içine sürekli temiz hava emilip ısıtıldığı ve kullanıldığı için daha temiz bir kavurma ortamı sağlanır. Direkt ısı transferli kazanlı kavurucuya göre kahve yüzeyinde daha az yanma riski vardır.

Dezavantajları

Günde sadece birkaç kez kavurma yapılırsa yakıt tüketimi yüksektir.

Kurulum maliyetleri yüksektir.

Isı kaynağına göre kahve kavurma makineleri

Kahve kavurma makinelerinde farklı ısı kaynakları kullanılabilir. Bunun çeşitli sebepleri arasında:

• Kahve kavrulacak olan işyerinin kurulacağı alan için alınacak resmi izinlerle ilgili sebepler,

• Kurulum yapılacak ülkedeki çevre normları, yönetmelikler,

• İşletmenin bulunduğu ülkedeki yakıt maliyetleri,

• İşyerinin fizikî koşullarından kaynaklanan sınırlamalar (işyerinde baca olmaması vb.)

• Yüksek kapasiteli kahve kavurma makinelerinde bazı ısı kaynaklarıyla gerekli ısıtmanın yapılamaması

gibi koşullar sayılabilir.


Tüm Blog Yazıları