Kavrulmuş kahve renk analizi

04 Mart 2019 Pazartesi


Kahvenin tane veya öğütülmüş olarak renk analizi yapılır.

Kavrulan kahvenin renk analizi için çeşitli spektrofotometrik veya reflektometrik analiz cihazları kullanılabilir.

Cihazlar kahve örneğine bir ışık gönderip geriye yansıyan ışık tayfını sensörle ölçerler. Kahvenin renginin hangi nm aralıklarında oldu- ğunu tesbit edip kodunu ekrana yansıtırlar.

Kavurma sonrası renk kodunun alınması, gelecekte kavrulacak kahvelerin kalitesinin aynı tutulmasına yardımcı olur.

Bu cihazların kullanımı oldukça basittir. Tane veya öğütülmüş kahvenin renk analizi yapılabilir. Öğütülmüş kahvede her zaman aynı değirmen kullanılmalı, kahve her zaman aynı incelikte öğütülmelidir.

Rengi analiz edilecek tane veya öğütülmüş kahve cihazın test bölümüne konduktan sonra tek tuşla analiz yapılır, renk kodu kaydedilir.

Spektrofotometrik renk analizi yapan cihazlar, kapasite ve analiz tekniklerine göre ondalıklar olarak da ölçüm yaparlar. Cihaz tipine göre sıfır ile yüz arasında bin adet renk kodu okunabilir.


Tüm Blog Yazıları