Díky své více než 60ti leté tradici založené na poctivé a kvalitní práci se Toper umístil mezi 8 klíčovými značkami v celosvětové síti kávových pražíren. Neptřetržitě usilujeme o zlepšování zásad kvality, základního kamene naší značky, dle nejnovějších objevů a inovací. 

Toper a zásady kvality 

Principy souladu

Výrobní a řídící procesy vždy korespodnují se všemi lokálními i globálními právními normami. 
Vyrábíme v souladu s národními i celosvětovými standardy na zpracování kávy. 
Zaměřujeme se na následování nejnovějších inovací a standardů, abychom zajistili permanentní spokojenost našich zákazníků. 
Stále se snažíme zlepšovat kvalitu našich výrobků, ale dbáme na to, aby byly pořád cenově dostupné. 
Zákazníkům poskytujeme nepřetžité služby a dbáme na to, aby naše práce odpovídala nejmodernějším technologickým parametrům.

Týmová perspektiva 

Zdraví a bezpečnost členů našeho týmu je pro nás na prvním místě, a proto našim zaměstnanacům poskytujeme bezpečné pracovní prostředí v souladu s veškerými místními i mezinárodními pravidly a směrnicemi. Nabízíme moderní tréninkové programy a kurzy, abychom zvýšili odbornou způsobilost našich pracovníků a výsledné výrobky tak byly co nejkvalitnější. Kvalita výrobků: Nepřetržitě vylepšujeme a aktualizujeme naše cíle a nástroje pro řízení kvality dle nejnovějších výzkumů. Osobně školíme členy našeho týmu, aby si perfektně osvojili naše zásady kvality a cíle. Díky nekompromisním nárokům na řízení procesu výroby tak, aby vznikaly produkty výběrové kvality a dostupné ceny, si držíme dominantní pozici na světovém trhu. 

Zaměření na životní prostředí

Naše procesy zásobování a výroby zcela odpovídají všem národním i nadnárodním pravidlům a nařízením. 

Produktivita a R&D (výzkum a výzvoj)

  • Všechny zdroje využíváme efektivně.
  • Používáme ty nejlepší dostupné nástroje pro řízení zásobování tak, abychom dosáhli maximální výkonnosti. 
  • Vytváříme prostor pro jakoukoli možnost spolupráce s univerzitami a úzce s nimi  spolupracujeme na množství projektů.
  • Náš přístup zaměření na výzkum a vývoj je pro naši korporaci primární hodnotou.
  • Pravidelně uvolňujeme velké částky z našeho rozpočtu, které putují právě do oblasti R&D.