První pražírna Toper spatřila světlo světa v roce 1954, kdy se ho jistému Nurettinu Karakundakoğlovi podařilo zkonstruovat v jeho dílně o velikosti pouhých 33m². Pan Nurettin byl již v mládí proslulý svou urputnou snahou dosáhnout technického pokroku. Snažil se sestavit nové stroje, které by usnadnily výrobu a zvýšily kvalitu prodávané kávy.

Již s prvním modelem pražírny kávy se mu podařilo získat zájem široké veřejnosti. V této době zároveň zkonstruoval mlýn na pšenici, který byl prvním podobným zařízením v Turecku.

Velkou podporou při práci mu byla jeho manželka Zekiye. Za její pomoci byl schopný ve své dílně vyrobit až 300 strojů za rok, z nichž většina je i dnes, po více než 60 letech, stále funkční.

Brzy vznikla rodinná tradice výroby pražíren Toper, založená právě na této sounáležitosti a solidaritě.

V 70. letech už byli všichni členové druhé generace buď technicky vzdělaní, nebo se aktivně podíleli na výrobě.

V 80. letech už začala nová generace pracovat v oddělení výzkumu některých univerzit a institucí a přispívat tak k technickému pokroku nejen v oblasti zpracování kávy.

Toper produkty si zároveň v této době získaly pozornost Libyjců a dostaly se tak na mezinárodní trh.

V následujících letech se díky kombinaci zkušeností pana Nurettina a vědeckých výzkumů jeho potomků podařilo uvést nové produkty, které začátkem 90. let vstoupily i na jugoslávský trh.

Toper produkty se pak po roce 1995 začaly díky jejich rozvíjejícím se technickým parametrům a vysokým bezpečnostním normám vyvážet i do Rumunska, USA, Kanady a Itálie.

V důsledku nepřetržitého technického zdokonalování pak začal Toper vyrábět pražírny, které dokázaly kávu upražit za pouhých 9 minut.

Firma také začala roku 1997 jako první ve své brandži spolupracovat s institucí TÜBİTAK (Turecká rada vědeckého a technického výzkumu).

Zároveň s uvedením jejich druhého společného projektu začal Toper intenzivně spolupracovat s univerzitami a výzkumnými institucemi a firmě se tak podařilo získat velké množství výrobních licencí. S třetí generací Nurettionvých potomků, vzdělaných v oblastech jako je mechanika, automatizace, mezinárodní marketing a business, se rodinná firma Toper stala vůdčím světovým výrobcem kávových procesorů.

Toper se v roce 2015 stal podle rozličných nezávislých průzkumů a analýz jednou z 8 klíčových značek Global Roasters Industry.

Světo, které pan Nurettin v roce 1954 zažehl, dnes svítí již ve 146 zemích světa.